Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární útok

17. 3. 2009

Požární útok

V požárním útoku soutěží 7 členů. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů.

Umístění nářadí na základně: Na plošině je nářadí a motorová stříkačka s napojeným přetlakovým ventilem. Nářadí a motorová stříkačka nesmí přesahovat obrysy základny. Mezi ozuby spojek, případně mezi čelem závitu koše a čelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu papíru. Veškeré nářadí na základně se může dotýkat, opírat nebo položit na stroj, s výjimkou zavěšení spojky hadice B na přetlakový ventil nebo motorovou stříkačku.
U kategorie mladší je přívodní vedení, mimo sací koš, našroubované na stroj, může tedy přesahovat obrysy základny.
Základna musí být připravena k provedení disciplíny do 5 min. od pokynu rozhodčího disciplíny.

Provedení útoku:
Před zahájením útoku nastartuje dospělý strojník motorovou stříkačku. Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od libovolné startovní čáry (celé družstvo pouze z jedné startovní čáry) k motorové stříkačce. Na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud a dvou hadic C a proudnice C pro druhý útočný proud.
Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje a rovněž po vyjmutí savice z vodního zdroje po ukončení pokusu. Do doby ukončení pokusu musí být savice sešroubovány.
Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na základně, mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat.

Vzájemná pomoc jednotlivých členů družstva je povolena (např. držení proudnice, vzájemná opora člena o člena, spojování hadic apod.).
Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. Signalizací obou terčů po naplnění obou nádrží vodou.

Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky pro požární útok:
a) není-li sací koš přišroubován na savici před ponořením do nádrže, rovněž po ukončení útoku a vyjmutí vedení z vodního zdroje, nejsou-li savice do ukončení požárního útoku sešroubovány.
b) nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení), nebo pomáhá-li při naplnění terče či sražení plechovky druhý proud.
c) pomůže-li při plnění disciplíny soutěžnímu družstvu jiná (cizí) osoba
d) pokud není zavodněno čerpadlo do 60 sekund od povelu startéra a pokud není útok ukončen do 120 sekund.
e) překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru nástřiku nebo se jí dotýká.
f) použije-li soutěžní družstvo saponát nebo jiný prostředek k napěnění a tím i rychlejší signalizaci terčů.
g) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena.
h) pokud při plnění disciplíny není použit všechen materiál, který je pro plnění disciplíny předepsán.