Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přebor jednotlivců

17. 3. 2009

Běh na 60 m s překážkami - přebor jednotlivců

Soutěží se bez rozlišení věkových kategorií, hodnotí se zvlášť chlapci a dívky. K plnění disciplíny se jednotlivci přihlašují písemně, prostřednictvím vedoucího svého družstva. Každý soutěžící má dva pokusy.

Umístění překážek na dráze
Ve vzdálenosti 15 m od startovní čáry je pro chlapce umístěna bariéra, pro dívky příčné břevno. 19 m od startovní čáry jsou postaveny obě hadice C v kotoučích (směr postavení spojek je libovolný, nesmí být však spojeny). 27 m od startu je umístěna kladina, na konci sbíhavého můstku je vyznačena ohraničující čára. 12 m před cílovou čarou je postaven rozdělovač ventily nahoru, jeho natočení je libovolné. Celá dráha je dlouhá 60 m a široká 2,5 m. Soutěžit se může současně na více dráhách.

Provedení disciplíny
Soutěžící vybavený proudnicí se připraví na startu. Proudnice nesmí být nesena v ústech a musí s ní být překonány všechny překážky. Start se může provádět vysoký i nízký. Na signál startéra vyběhne, překoná bariéru (libovolným způsobem bez cizí pomoci), resp. příčné břevno (skok plavmo přes překážku je zakázán). Spadne-li proudnice při překonávání překážky před překážkou, musí se závodník vrátit a překážku s proudnicí překonat. Za překážkou na vyznačeném místě jsou umístěny dvě hadice C v kotoučích, spojkami libovolně natočenými, nesmí však být spojeny. Závodník uchopí hadice, přeběhne kladinu a rozvine je. Kladina musí být překonána tak, aby závodník min. 1 x při sběhu z kladiny šlápl na sbíhavý můstek a zároveň seskočil z kladiny až za ohraničující čáru na konci sbíhavého můstku. Seskočí-li před touto čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek, musí se vrátit zpět a kladinu znova překonat. Hadice mohou být rozvinuty a spojeny kdekoliv v úseku 19 – 60 m od startu – před kladinou, na kladině, za kladinou, u rozdělovače apod. Zbývající půlspojky připojí závodník v libovolném pořadí jednu na rozdělovač a druhou na proudnici. S připojenou proudnicí probíhá soutěžící cílem, přičemž v okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a hadice (soutěžící drží při probíhání cílem buď hadici nebo proudnici, nikoli obě současně). Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. Proudnice nesmí být nesena v ústech.

Pokus je neplatný
a) pomůže-li soutěžícímu jakýmkoliv způsobem při plnění disciplíny jiná osoba (při překonávání bariéry, povzbuzování závodníka mimo hlediště nebo jeho vedení)
b) nejsou-li spojky spojeny na všechny ozuby nebo se v průběhu plnění disciplíny rozpojí
c) seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek při sběhu, nevrátí-li se a kladinu znovu nepřekoná
d) je-li proudnice přenášena v ústech nebo spadne-li před překážkou a soutěžící se nevrátí k novému překonání překážky
e) odpojí-li soutěžící proudnici v cíli před pokynem rozhodčího
f) kříží-li soutěžící jinému dráhu, překáží-li jeho nářadí ve vedlejší dráze
g) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výzbrojí a výstrojí, se kterou odstartoval
h) je-li rozdělovač při napojování hadice na něj nesen
ch) pokud při použití el. časomíry neprotne cílový paprsek časomíry a nezastaví tak běžící čas elektronických stopek
i) neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze

 

 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář