Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štafeta požárních dvojic

17. 3. 2009

 

Každé družstvo může postavit dvě štafety o 4 členech + velitel.
V případě dvou štafet, vykonávají disciplínu obě současně, soutěž probíhá ve dvou drahách a jako výsledný čas družstva se započítává čas lepší štafety.

Provedení štafety požárních dvojic
Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se na startovní čáru. Při obíhání mety velitelem nebo jiným členem štafety je zakázáno se jí dotknout jakoukoliv částí těla. Žádný z členů štafety nesmí provést oběhnutí okolo mety tzv. „úkrokem“. To znamená, že nesmí mít v žádném okamžiku metu při obíhání po levé ruce.

První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a připojí ji na hydrantový nástavec. Upřesnění způsobu rozvinutí a napojení hadice na hydrantový nástavec: soutěžící vyzbrojený hadicí ji u hydrantového nástavce rozvine tak, že podá za úrovní hydrantového nástavce (směrem k metě) jednu koncovku soutěžícímu, který nese proudnici. Po tomto rozvinutí provede napojení na hydrantový nástavec.

Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě. Po skončení činnosti oba oběhnou metu a vrátí se na startovní čáru.

Po návratu první dvojice na startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, přeloží jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Neodpojení proudnice nebo hadice členem družstva, který hadici překládá se hodnotí jako chybné – 10 tb. Druhý bez pomoci musí hadici úplně svinout do dosažení úrovně hydrantového nástavce.
,br> Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než je průměr kotouče hadice. Upřesnění svinování: soutěžící, který hadici svinuje, může začít svinovat v kterémkoli okamžiku po přeložení hadice, avšak za dodržení podmínky, že obě půlspojky hadice má před zahájením svinování před sebou ve směru k hydrantu.

Při překládání hadice nesmí druhý člen prvnímu žádným způsobem pomáhat, nesmí tedy hadici ani držet, provlékání či prohazování hadice jakýmkoliv způsobem pod kteroukoli z částí těla závodníka nebo podbíhání závodníka je zakázáno. Po skončení činnosti se oba vrací s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka s nářadím cílem, nářadí se v cíli neodhazuje. Opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího, který provede kontrolu správně svinuté hadice.

Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél hadicového vedení, oběhové mety a hydrantového nástavce pohybovat po levé straně, tedy po své pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně hydrantového nástavce, musí ho soutěžící opět svinout, teprve poté může v činnosti pokračovat, podobně i při cestě se sbalenou hadicí od hydrantového nástavce do cíle.

Základem pro hodnocení je čas naměřený od zadání signálu startéra do proběhnutí posledního závodníka cílem. K tomu se připočítává 10 trestných sekund za každý případ:
a) za pomoc při svinování hadice
b) předčasné vyběhnutí každého člena kromě velitele
(předčasné vyběhnutí velitele se hodnotí jako předčasný start – při druhém chybném startu velitele je pokus příslušné štafety hodnocen jako neplatný)
c) nesvinutí rozpadnutého kotouče (tj. mezi startovní čárou a hydr. nástavcem při cestě k metě a mezi hydrantovým nástavcem a cílovou čárou při cestě do cíle)
d) nerozložení hadice tak, aby proudnice (jakákoli její část) ležela nejméně na vyznačené čáře
e) nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec nebo nesprávné spojení hadice a proudnice
f) nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce
g) neoběhnutí nebo nesprávné oběhnutí mety
h) neúplné svinutí hadice do dosažení úrovně hydrantového nástavce (tj. mezi metou a nástavcem)
ch) hození hadice (smotaného kotouče v cíli nebo koncovky hadice při překládání u hydr. nást.) nebo proudnice (na čáře nebo v cíli)
i) chození po nesprávné straně hadicového vedení, mety nebo hydrantového nástavce (za každý případ)
j) nesprávné svinutí hadice (dvojité přeložení, delší konce než průměr hadice), (za každý případ)
k) nesprávné odpojení proudnice nebo hadice od hydrantového nástavce (odpojení jiným členem družstva, než který má tuto činnost předepsánu), (za každý případ)

Pokus je neplatný:
a) pokud poslední členové družstva neproběhnou s nářadím cílem
b) v případě nesvinutí hadice vůbec
c) v případě, že závodník opustí prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly správnosti svinutí hadice)
d) v případě provlékání či prohazování hadice pod tělem závodníka, který hadici svinuje nebo v případě podbíhání závodníka
e) nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář